Hvordan laver 1902 Software en projektplan?

Projektplaner er afgørende, når der udvikles et softwareprojekt. Vi har mere end 22 års erfaring med netop det.

Et groft skøn er egentlig bare et estimat af, hvor meget tid og hvor mange penge der forventes at gå til at udvikle et projekt. Det kræver normalt kun et kort møde for at forklare projektdetaljerne, og mødet kan bruges til at vurdere, om der er god kemi med en potentiel leverandør.

En projektplan er et omfattende dokument, der definerer omfanget af et projekt, lister alle specifikationer, forklarer tekniske overvejelser og sætter forventninger mellem leverandøren og kunden. Det er overflødigt at sige, at en projektplan er mere tidskrævende end et groft skøn.

Projektplaner er som regel nødvendige for store projekter - typiske projekter som tager 200 timer eller mere at gennemføre. At lave en projektplan tvinger interessenter til at tænke alt igennem så detaljeret som muligt, så:

a) Projektejeren ved, hvad der kan forventes.

b) Udvikleren ved, hvad der skal udvikles.

Først når projektplanen er skrevet, kan prisen beregnes.

Du har sikkert hørt om it-projekter, der oversteg budgettet, eller endnu værre, aldrig blev afsluttet. Der er en stor sandsynlighed for, at det var fordi, udvikleren begyndte at arbejde på projektet uden at vide, hvad kunden ønskede, og når kunden så fik det færdige produkt, blev han/hun var skuffet, fordi det ikke var det forventede.

En lille smule omtanke og planlægning inden projektstart sikrer langt hen ad vejen, at den situation bliver undgået.

Ikke alle projekter kræver en projektplan, på samme måde som et groft skøn simpelthen ikke er tilstrækkeligt for visse typer it-projekter. I 1902 Software foretager vi to forskellige typer estimater/prisberegninger:

 • Groft skøn
  Grove skøn er cirka-tal, som vi giver til kunder, der ønsker at få en priside, inden de bruger tid på at gå i flere detaljer. Når vi foretager et groft skøn, baserer vi det normalt på en beskrivelse af projektet og/eller et møde med kunden, ligesom vi bruger vores erfaring fra udvikling af lignende projekter. Vi foretager grove skøn gratis.
 • Projektplan
  Når et groft skøn er accepteret af kunden, fortsætter vi typisk med at oprette en projektplan. Projektplanen er gratis, hvis vi estimerer, at vi kan udføre projektet indenfor fem timer. Hvis ikke, opkræver vi et gebyr for at lave projektplanen. Vi giver prisen for projektplanen på forhånd, så du kan beslutte, om du vil fortsætte eller ej.

Hvorfor tager 1902 Software sig betalt for at lave en projektplan?

Vi tager os betalt for at lave en projektplan, fordi det er tidskrævende at gøre grundigt. Mange planer kræver 5, 10, 20 eller flere timer af en senior projektleders tid (afhængigt af specifikationerne for projektet). Slutresultatet er en omfattende plan for dit projekt plus en masse know-how. Da du jo har betalt for planen, kan du frit tage den med til et andet firma, hvis du ikke ønsker at fortsætte samarbejdet med 1902 Software.

Vi anbefaler, at du minimerer antallet af ændringer mest muligt, mens udviklingen er i gang, da dette ellers kan resultere i, at tidsplaner og budgetter ikke holdes.

Eventuelle ændringer eller tilføjelser efter projektets start kræver, at vi gennemgår den del af systemet, der skal ændres for at se, om det, der allerede er udviklet, bliver påvirket. Ofte vil det også kræve, at vi genberegner prisen og forsinker afslutningen af projektet, fordi vi er nødt til at genudvikle nogle dele.

Hvis du har spørgsmål eller vil diskutere et bestemt projekt, bedes du kontakte os - Peter ringer tilbage inden for 24 timer.

Få tilsendt et link til vores prisliste

Der opstod en fejl, der er markeret med rødt. Opdater dine indtastninger og prøv igen.

Estimering og planlægningsproces

Generelt er processen med at lave en gratis eller betalt projektplan den samme. Forskellen ligger i projektets størrelse og kompleksitet. Jo større eller mere komplekst projektet er, jo mere tid har vi brug for til at lave en projektplan.

 • Vi starter hvert projekt med at lære vores kunder at kende. Dette gøres typisk ved, at vi gennemfører et start-interview med kunden, inden kunden møder projektlederen.
 • Hvis du er ny kunde, kalkulerer vi et prisoverslag baseret på de projektoplysninger, du har givet os. Hvis dit projekt har brug for en projektplan, giver vi dig også prisen på den. Med prisoverslaget og prisen for en projektplan kan du beslutte, om du vil fortsætte med at arbejde sammen med os eller ej.
 • Hvis du beslutter dig for at arbejde sammen med os, afholder vi et møde (et opstarts-interview) for at få mere at vide om dig, din virksomhed og specifikke detaljer om dit projekt. Samtidig giver dette os en mulighed for at gennemgå, hvordan vores udviklingsproces fungerer.
 • Hvis du er eksisterende kunde, er du velkommen til at bede os om et groft skøn eller gå direkte til at sende os projektspecifikationerne og bede om en projektplan.
 • I denne fase vil den tildelte projektleder bede dig om listen med dine krav. Derefter vil projektlederen og en udviklingsansvarlig (Lead Developer) liste alle specifikationer og opgaver, der skal udføres.
 • Listen over opgaver inkluderer standardopgaver såsom projektledelse, design, planlægning, hastighedsoptimering og teknisk SEO – for blot at nævne nogle få. Standardopgaverne efterfølges af de specifikke projektopgaver og specifikationer, der er unikke for projektet.
 • Gennemgang og diskussion af projektspecifikationen tager normalt omkring en uge. I løbet af den tid gennemgår projektspecifikationen en forbedring via udveksling af kommentarer og feedback mellem dig og projektlederen. Når projektspecifikationerne er på plads, fortsætter vi med at udarbejde projektplanen, som normalt også tager en uge at lave.

Udarbejdelse af projektplanen

Udarbejdelse af projektplanen involverer en projektleder, undertiden en softwarearkitekt og nogle gange en designer. Projektplanen inkluderer, blandt andet, følgende:

 1. Projektoversigt – et resumé af hele projektet – diskussion af særlige problemstillinger og/eller særlige tekniske krav.
 2. Arbejdets omfang - en mere detaljeret beskrivelse af det arbejde, vi laver - inklusive specialudvikling/integrationer ud over de almindelige SEO-overvejelser, osv. (Bemærk: Indimellem kombinerer vi projektoversigt og scope i ét afsnit).
 3. Detaljerede projektspecifikationer - en liste over alle særlige opgaver med detaljer. Dette afsnit bruger kunden til at gennemgå og acceptere, hvad der skal udvikles. Det bruges også af udvikleren til at forstå detaljerne i projektet, dvs. hvad skal udvikles. Dette afsnit kan være meget teknisk.
 4. Projektets teknologivalg, herunder en liste over 3. parts moduler, der vil blive brugt - inklusive priser, hosting set-up og detaljer om hjælp og service efter projektets afslutning.
 5. Risikostyringsplan - lister de mulige risici, der kan opstå under udviklingsprocessen, sandsynligheder for disse, prioritetsstatus, og hvordan risici minimeres.
 6. Projektets tidslinje - hvor lang tid det tager at gennemføre projektet, inklusive milepæle.
 7. Detaljeret pris - en opdeling af opgaverne og del-priser.

Detaljeret pris

En vigtig del af udarbejdelsen af projektplanen er prisberegning. Denne er baseret på projektopgaver, specifikationer og tidslinje. Hver opgave er opdelt i forskellige aktiviteter:

 • Udvikling
 • Design
 • Projektledelse
 • Briefing
 • Implementering og installation
 • Test

(Læs hvordan vores projektledere bruger en AI/Machine Learning model til at foretage prisberegninger).

Gennemgang af projektplanen med kunden

Når vi har afsluttet projektplanen, afholder vi et møde med dig for at diskutere indholdet. Du modtager en kopi af planen før mødet.
Efter mødet foretager vi revisioner i dokumentet. Så snart du er tilfreds med projektplanen, beregner vi den endelige pris.