Kom godt i gang med 1902 Software

Er du klar til et problemfrit udviklingsprojekt? Sådan forløber vores sædvanlige udviklingsproces for web-, app- og softwareprojekter.

Efter at du har kontaktet os, starter vi typisk med at have et kort møde mellem dig og Peter Skouhus.

Det er her, vi begynder at få en idé om, hvad dit projekt kommer til at handle om, og finder ud af, om vi er et godt match. Vi takker nej til potentielle projekter, når:

 • der skal bruges teknologi, som vi ikke arbejder med
 • vores tidszoner ikke overlapper (vi arbejder udelukkende med virksomheder, hvor der er mindst fire overlappende timer med vores tidszone, GMT+8, for at sikre, at vi har tid nok til at afholde møder)
 • vores nuværende arbejdsbyrde ikke tillader det
 • vi mener, at vi ganske enkelt ikke er et godt match.

Ellers vil vi, når vi har konkluderet, at dine behov ligger inden for vores specialer, og vi har ressourcerne til at kunne påtage os opgaven, sende dig videre til den projektleder, som du kommer til at arbejde samme med.

Alt afhængig af omfanget af dit projekt kan du komme til at arbejde med en eller to projektledere - en designprojektleder og en teknisk projektleder. Medmindre det udelukkende er et designprojekt, er det typisk en teknisk projektleder, der overordnet er projektansvarlig.

Du har ét eller en række møder med din(e) projektleder(e) til kravspecifikationen. Det er hér, vi går helt ned i detaljerne i projektet, hvilket kan være så simpelt som at diskutere detaljerne af en ad hoc-opgave eller planlægning af alle aspekterne i et nyt system, såsom look og feel (UI/UX), funktioner, funktionalitet, integrationer osv.

Vi kommer med forslag til, hvilke plugins eller moduler du kan bruge, så du kan spare på udviklingstiden, temaer, du kan købe, i stedet for at få et komplet design lavet fra bunden, og andre ting, der kan være gavnlige for dit projekt, baseret på vores viden om best practices og mere end 20 års erfaring med softwareprojekter.

Hvis projektet er et support-/vedligeholdelsesprojekt, hvor vi arbejder videre på et eksisterende website, webshop eller skræddersyet software program, kan vi også lave et gennemsyn, hvor vi ser på, hvordan systemet oprindelig blev konstrueret. Vi ser på forskellige ting som f.eks. de plugins, der er anvendt, integrationer, om der er ændret noget i kernen af CMS/systemet osv. Alt dette for at vi kan spotte eventuelle fejl og advare dig om dem, før vi starter et samarbejde. Du kan så eventuelt bede din tidligere leverandør rette disse fejl først.

Vi har også en onboarding-samtale/et interview med dig om de ikke-tekniske detaljer i projektet. Det er et vigtigt skridt for os i retning af at forstå dig som kunde ud over dit projekts tekniske specifikationer. Denne samtale udføres typisk på samme tid, som du introduceres for din(e) projektleder(e).

Vi runder normalt fire hovedemner:

 1. Erfaring - Har du arbejdet med andre IT-leverandører før? Hvordan har din oplevelse med softwareprojekter været? Har du nogensinde prøvet outsourcing/offshoring før, og i så fald, hvad fungerede, og hvad gjorde ikke?
 2. Forventninger - Forudser du nogen udfordringer, der kan blive en hindring for projektets succes? Er der noget, der bekymrer dig vedr. vores samarbejde (f.eks. geografisk afstand og tidsforskel)?
 3. Projektet - Hvad er dine mål for projektet, og hvad er dine succeskriterier? Er der vigtige datoer eller tidsbegrænsninger, vi skal være opmærksomme på?
 4. Virksomheden - Hvad kan du fortælle om din virksomhed, som kan give os en bedre indgangsvinkel til projektet (f.eks. din historie og andre detaljer, der muligvis ikke er åbenlyse, når vi kigger på din hjemmeside/webshop)? Hvad er din rolle i virksomheden?

Dette er blot eksempler på nogle af de spørgsmål, som du kan forvente at blive stillet, men bemærk, at dette ikke er et interview. Du er også velkommen til at stille dine egne spørgsmål om vores virksomhed, hvad vi tilbyder, og vores processer, sådan at også du kan få en idé om, hvordan dit samarbejde med 1902 Software vil blive.

Efterfølgende udarbejder vi en sammenfatning af vores samtale og sender den til din(e) projektleder(e).

For mindre projekter eller ad hoc projekter vil din projektleder lave en estimering baseret på den snak, I har haft under indsamlingen af jeres krav.

Vores estimeringsdokument indeholder typisk:

 1. Grundlaget for estimatet – Her vil det fremgå, hvordan estimatet er lavet, inkl. dine specifikationer eller krav til projektet.
 2. Forklaring af estimatet – Dette er en detaljeret liste over projektets opgaver og tid og omkostninger forbundet med hver af opgaverne.
 3. Samarbejdet med 1902 Software – som forklarer, hvordan vi gør tingene hos 1902 Software, og de grundfunktioner, vi lægger ind i alle projekter, vi står for, så du ved, hvad du kan forvente gennem hele vores samarbejde.

Herefter er det nu op til dig, om du accepterer estimatet og gerne vil fortsætte. Uanset hvad, så kommer der ingen regning for det.

Når et projekt udvikles helt fra bunden, og måske tager 200-300 timer eller mere at færdiggøre, skal vi bruge en grundig projektplan. Det betyder, at vi definerer præcist, hvad det er, der skal udvikles, hvordan det skal integreres med virksomhedens øvrige systemer, hvilken teknologi der skal bruges og hvorfor, projektets succeskriterier og ikke mindst et detaljeret prisestimat for hver projektfase.

Ved store projekter laver vores projektleder altid et prisoverslag på projekter samt en fastpris for udarbejdelsen af en projektplan.

Herefter er det op til dig, om prisen i overslaget er inden for dit budget, og om prisen for projektplanen er acceptabel.

Hvis du kan svare ja til begge spørgsmål, udarbejder vi en projektplan.

OBS: At udarbejde en projektplan, samt alle de møder, vi skal have med de involverede i projektet er tidskrævende. Vi tager derfor betaling for denne arbejdsopgave.

Få tilsendt et link til vores prisliste

Der opstod en fejl, der er markeret med rødt. Opdater dine indtastninger og prøv igen.

Projektstart

Når et estimat eller projektplan er accepteret, er det tid for os til at starte projektet.

Herunder finder du nogle sider, der beskriver de forskellige processer, alt efter hvilken type projekt der arbejdes på:

 • Designproces – Til projekter, hvor vi udarbejder design.
 • Udviklingsprocessen – For store udviklingsprojekter og for projekter, hvor vi bygger en ny hjemmeside, webshop, app eller software fra bunden.
 • Ad hoc-support og vedligeholdelse – For eksisterende projekter som er “live” med løbende support og projekter, hvor vi overtager den daglige vedligeholdelse af et system bygget af en anden udvikler.
 • Systemopgradering – For projekter, hvor vi opgraderer det eksisterende system til den seneste version (opgradering af CSM/platformen, systemet er baseret på).
 • Projekter, der er gået i stå – For projekter, hvor udviklingen er gået i stå, og hvor vi overtager det ufærdige system og færdiggør det.