Kildekode review for hjemmesider, webshops og apps

Få din kildekode gennemgået for kvalitet og vedligeholdelse. Vi tjekker Magento, WordPress, Umbraco, PHP og .NET-baserede systemer og giver forslag til forbedringer.

Vores kildekode review giver dig objektiv feedback om kildekoden til din hjemmeside, webshop eller app. Du får en omfattende rapport med alle de problemer, vi måtte finde, sammen med anbefalinger til hvordan du løser dem.

Vi laver udelukkende kildekode review af WordPress, Magento, Umbraco, apps og andre PHP- og .NET-baserede systemer. Årsagen er, at det er de systemer, vi selv udvikler i, og som vi har en dyb teknisk indsigt i. Hvis vi evaluerer teknisk arbejde udført på et system eller framework, vi ikke behersker, så vil resultatet være usikkert.

Du kan benytte dig af vores kildekode review som en standalone-pakke, eller du kan kombinere med vores andre review-pakker (Technical audit, SEO og speed audit, and UI/UX review) for en mere holistisk gennemgang af din hjemmeside eller system. Tjek de forskellige pakker her.

Vi gennemgår kildekoden for din hjemmeside, webshop eller app. (For at få en idé om, hvordan du kommer i gang, så læs om vores site review-proces her).

For at lave et software review har vi enten brug for fuld adgang til dit system og kildekoden (dvs. kildekode repository som GitHub osv.) eller, hvis du foretrækker ikke at give os adgang til det, skal vi kunne få adgang til en kopi, dvs. via download fra en staging server eller en overførsel ved hjælp af Dropbox eller en lignende.

I denne type review udfører vi følgende:

 1. Vi foretager et dybdegående review af de dele af din hjemmesides kode, der direkte påvirker dine målsætninger. (Hvis du f.eks. har problemer med langsom indlæsning, kontrollerer vi de dele af koden, der påvirker hjemmesidens hastighed).
 2. Vi tjekker, om din kildekode følger best practices.
 3. Vi kontrollerer, om koden er 'spaghetti kode' (dvs. om den er ustruktureret eller vanskelig at forstå).
 4. Vi tjekker, om din kildekode er læsbar og let at redigere.
 5. Vi tjekker, om din kildekode kan vedligeholdes i tilfælde af, at du ønsker at skifte til en anden udvikler i fremtiden.
 6. Vi tjekker, om den centrale CMS- eller framework kode er blevet ændret.
 7. For hjemmesider eller webshops undersøger vi, om du bruger et kommercielt tema, og i givet fald om den oprindelige kode for temaet er blevet ændret.
 8. Vi tjekker, om koden for de plugins, du har installeret, er blevet væsentligt ændret.
 9. Vi undersøger, om der er funktionalitet, der er lavet til et plugin, der kunne have været kodet ind i temaet i stedet.
 10. Vi tjekker for problemer i de dele af koden, der påvirker tredjeparts-integrationer.
 11. Vi kigger også efter mulige sårbarheder. (Bemærk dog, at vi ikke er et sikkerhedsfirma og derfor ikke vil være i stand til at foretage et fuldt sikkerheds audit af din kode).
 12. Vi tjekker, om koden og/eller databasen er veldokumenteret.
 13. Vi undersøger, om der er en ordentlig change-log for projektets kode.
 14. Vi undersøger, om udviklerne har anvendt kode-standarder for HTML, CSS, JavaScript, PHP eller .NET, f.eks.:
 • Standarder for kode-afgrænsning (demarcation standard)
 • Navngivningskonvention
 • Style guide
 • Acceptabel syntaks og semantik
 • Formateringsstandarder (f.eks. indrykning, streglængde, brug af parenteser, klammeparenteser og semikolon)
 • Dokumentation af inline kode

Bemærk: Et system kan have tusindvis af kodelinjer, så vi foretager ikke et linje-for-linje review, - i stedet foretager vi et mere generelt reveiw.

Når vi har foretaget et kildekode review, giver vi dig et dokument, der samler alle vores resultater, vores anbefalinger til, hvordan du løser problemerne og forslag til yderligere optimering baseret på best practices og vores egne erfaringer med udviklingsprojekter.

Efter gennemgangen kan vi også holde et møde med dig og/eller dine udviklere for at diskutere og gennemgå de emner, vi fandt i løbet af vores review.

Du er ligeledes velkommen til at give rapporten videre til din egen udvikler eller en anden virksomhed, eller du kan vælge at få vores udviklingsteam til at løse problemerne for dig.

Kontakt os i dag og se, hvordan vi kan hjælpe.

Få tilsendt et link til vores prisliste

Der opstod en fejl, der er markeret med rødt. Opdater dine indtastninger og prøv igen.