Prisberegning og projektplanlægning

Læs om vores proces til prisberegning og projektplanlægning. Vi udarbejder forskellige typer estimater, afhængtigt af hvad der er relevant for dit projekt.

Et groft prisestimat er en fremskrivning af, hvor meget tid og budget der skal til for at udvikle et projekt. Det gives mundtligt af projektlederen – som regel under det første eller andet møde, når vi har en idé om projektets omfang. Vores projektledere har mange års erfaring med forskellige typer projekter, og de har typisk en ret god ide om, hvor projektet lander prismæssigt.

Dette indledende skøn kan hjælpe kunden med at vurdere, om 1902 Software er det rigtige match til projektet. Hvis kunden beslutter at fortsætte, udarbejder vi en skriftlig prisberegning.

Et prisoverslag er et mere detaljeret estimat, der gives skriftligt til kunden. Her giver vi et bud på den anslåede tid og omkostninger på hver af de forskellige delopgaver, der indgår i projektet.

Vi bruger AI (kunstig intelligens) til prisestimering for at lave mere nøjagtige estimater. Vores projektstyringsværktøj til prisberegning sammenligner med tidsforbrug for tidligere opgaver af lignende art, og efter en beregning giver værktøjet ændringsforslag, som projektlederen kan acceptere (eller ignorere).

En projektplan er et omfattende dokument, der indeholder prisoverslaget, definerer projektets omfang, viser alle specifikationer, forklarer tekniske overvejelser og forventningsafstemmer mellem 1902 Software og kunden.

Projektplaner laves til større og mere komplekse projekter – typisk projekter, som vi udvikler fra bunden eller som tager 200-300 timer eller mere at gennemføre.

Indledende møder og gennemgang af krav og behov

  • For nye kunder arrangerer vi allerførst et introduktionsmøde, ofte med Peter Skouhus, for at finde ud af, om vi kan løfte opgaven.
  • Derefter mødes du med en projektleder, der giver dig et groft prisestimat. Hvis du beslutter dig for gå videre med os, gennemgår vi dine krav yderligere og laver et skriftligt oplæg eller projektplan (se ovenfor for at forstå forskellen).
  • Samtidig gennemfører vi også et onboarding-interview for at lære dig at kende som kunde, din tidligere erfaring, fremtidige planer osv.

Review og estimat

Denne proces gælder for projekter, hvor vi overtager og fortsætter vedligeholdelsen af et eksisterende system (dvs. ad hoc-projekter, systemopgraderinger, osv.).

1. Efter det første møde og onboarding-interview skal vi have adgang til dit system, dvs. administrative login, adgang til kildekode, FTP-oplysninger, osv., så vi kan lave en overordnet gennemgang. Vi tilbyder også at lave et dybdegående review af dit system.

2. Dernæst mødes vi med dig for at diskutere gennemgangen og dine krav.

3. På baggrund af vores møde udarbejder vi en detaljeret prisberegning.

4. Endelig præsenterer vi estimatet for dig på et møde, hvor vi også kan gå ned i de mindre detaljer. Du vil typisk få et opdateret estimat efter mødet, der afspejler, hvad der blev diskuteret og aftalt.

5. Efter din endelige godkendelse er vi klar til at starte projektet.

Se vores time priser

Der opstod en fejl, der er markeret med rødt. Opdater dine indtastninger og prøv igen.