Onboarding-forløb

Onboarding-fasen er dér, hvor vi sammenfatter dine krav og introducerer dig for måden, vi gør tingene hos 1902 Software. Det foregår typisk ved et eller to møder med din(e) projektleder(e) og en ikke-teknisk samtale som forberedelse til projektet.

Lad os tale om dit projekt

Onboarding-fasen

Onboarding-fasen handler om, at vi skal have godt greb om dine krav til projektet, og at du bliver introduceret til vores processer, og hvordan vi gør ting helt generelt. Faktisk er det også på dette trin, at vi afgør, om vores virksomheder er kompatible.

IT-udviklingsprojekter kører ikke altid gnidningsfrit, men ved at afstemme forventninger og gøre alt gennemskueligt lige fra de tidligste faser af vores samarbejde, er vi bedre rustet til at undgå problemer og ubehagelige overraskelser hen ad vejen.

Det følgende beskriver vores typiske onboarding-forløb med nye projekter. Da vores kunder varierer meget i virksomhedsstørrelse, industri og særligt vedr. projektkrav, kan vores reelle onboarding-forløb også afvige fra sag til sag.

Vi starter typisk med korte møder mellem dig og Peter, når du kontakter os direkte, eller bliver henvist til os af eksisterende kunder.

Det er her vi begynder at få en idé om, hvad dit projekt kommer til at handle om, og tjekker om vi er et godt match med dét, du ønsker at opnå. Vi takker “nej” til potentielle projekter, når:

 • det fordrer teknologi, som vi ikke arbejder med
 • vores tidszoner ikke overlapper (vi arbejder udelukkende med virksomheder med mindst fire overlappende timer med vores tidszone, GMT+8, for at sikre, at vi har tid nok til at afholde møder)
 • vores nuværende arbejdsbyrde ikke tillader det ikke
 • vi mener, at vi ganske enkelt ikke er et godt match

Ellers vil vi, når vi har besluttet, at dine krav ligger inden for vores specialer, og vi har ressourcerne til at kunne påtage os dit projekt, overlade dig til din projektleder for sammenfatningen af krav og estimering.

Alt afhængig af omfanget af ​​dit projekt, kan du komme til at arbejde med en eller to projektledere - en Design Projektleder og en Teknisk Projektleder. Medmindre det udelukkende er et design-projekt, er det typisk en Teknisk Projektleder, der overordnet er projektansvarlig. Du har ét eller en række møder med din(e) projektleder(e) til kravsammenfatningen. Det er hér vi går helt ned i detaljerne i projektet, diskuterer look og feel (UI/UX), funktioner, funktionaliteter, integrationer osv. Vi kommer med forslag til hvilke plugins eller moduler, du kan bruge, så du kan spare på udviklingstiden, temaer du kan købe, i stedet for at få et komplet design lavet fra bunden, og andre ting der kan være gavnlige for dit projekt, baseret på vores viden om best practices og mere end 20 års erfaring med IT-projekter. Hvis projektet er et support-/vedligeholdelsesprojekt, hvor vi arbejder på et eksisterende website, webshop eller skræddersyet software, kan vi også lave et gennemsyn, hvor vi ser på, hvordan systemet oprindelig blev konstrueret. Vi ser på forskellige ting som de plugins der er anvendt, integrationstyper, om der er ændret noget i kernen i CMS/systemet osv. Alt dette for at vi kan spotte eventuelle fejl og advare dig om dem, før vi starter på projektet. Du kan så eventuelt bede din tidligere leverandør rette disse fejl først. Dernæst udarbejder vi et prisestimat, hvor du kan se de opgaver, der er nødvendige for projektet, og de estimerede udgifter forbundet med hver opgave. Ved større projekter kan vi eventuelt også lave en projektplan, som indeholder de detaljer og specifikationer, vi har drøftet ved disse møder.

Vi tager også en onboarding-samtale om de ikke-tekniske detaljer i projektet. Det er et vigtigt skridt for os i retning af at forstå dig som kunde ud over dit projekts tekniske specifikationer. Denne samtale udføres typisk på cirka samme tid hvor du introduceres for din(e) projektleder(e).

Vi runder normalt fire hovedemner:

 1. Erfaring - Har du arbejdet med andre IT-leverandører før? Hvordan har din oplevelse med IT-projekter været? Har du nogensinde prøvet outsourcing/offshoring før, og i så fald, hvad fungerede, og hvad gjorde ikke?
 2. Forventninger - Forudser du nogen udfordringer, der kan blive en hindring for projektets succes? Er der noget, der bekymrer dig vedr. vores samarbejde (f.eks. geografisk afstand og tidsforskel)?
 3. Projektet - Hvad er dine mål for projektet, og hvad er dine succeskriterier? Er der vigtige datoer eller tidsbegrænsninger, vi skal være opmærksomme på?
 4. Virksomheden - Hvad kan du fortælle om din virksomhed, som kan give os en bedre indgangsvinkel til projektet (f.eks. din historie og andre detaljer, der muligvis ikke er åbenlyse, når vi kigger på dit website/webshop)? Hvad er din rolle i virksomheden?

Dette er blot eksempler på nogle af de spørgsmål, som du kan forvente at få, men bemærk at dette ikke er et interview. Du er også velkommen til at stille dine egne spørgsmål om vores virksomhed, hvad vi tilbyder og vores processer, sådan at også du kan få en idé om, hvordan dit samarbejde med 1902 Software vil blive.

Bagefter udarbejdes en sammenfatning af vores samtale og sender den til din(e) projektleder(e).

Din projektleder vil forberede et detaljeret estimat over projektet, som vil være tilgængeligt gennem vores online projektstyringssystem. Det indeholder:

 1. Grundlaget for estimatet – Her vil det fremgå hvordan estimatet er lavet, inkl. dine specifikationer eller krav til projektet.
 2. Forklaring af estimatet – Dette er en detajeret liste over projektets opgaver og tid og udgift forbundet med hver af dem.
 3. Samarbejdet med 1902 Software – som forklarer hvordan vi gør tingene hos 1902 Software og de grundfunktioner vi lægger ind i alle projekt vi står for, så du ved hvad du kan forvente gennem hele vores samarbejde.

Vi bruger et online system, hvor vi samler alle detaljer om projektet, sådan at kunder, udviklere, designere, testere og andre indvolverede kan få et grundigt overblik over projektet.

Såsnart projektet officielt sættes i gang, vil din projektleder give dig en gennemgang af systemet og vise dig dets funktioner.

Det er ikke ualmindeligt, at kunder anmoder om en masse ændringer, mens udviklingen er i gang. Nogle gange skifter nogen bare mening om noget, men ofte sker det, at når kunden ser en forhåndsvisning af systemet (en mockup eller staging-version), begynder de at kunne se det hele bedre for sig og inspireres så til forskellige ting, som de vil tilføje eller ændre.

Vi vil gerne advare mod for mange ønsker om ændringer, fordi:

 1. det kan betyde en stigning i projektomkostningerne. Ønskede ændringer faktureres separat, idet de ikke er indeholdt i det oprindelige prisestimat før projektet startede.
 2. det kan medføre forsinkelser af projektet. Hvis man konstant ændrer på krav og ønsker, er det vanskeligt at holde den originale tidslinje og det planlagte tempo for udviklingen, fordi det tager tid at udvikle ændringerne.
 3. det kan forringe kvaliteten. De enkelte dele af softwaren er stærkt indbyrdes afhængige af hinanden - ændring af bare én del kan betyde at der opstår problemer andetsteds.

Der er selvfølgelig tilfælde, hvor ændringer i projektet kan være nødvendige på grund af tidligere ukendte faktorer eller måske som følge af et nyt forretningsmæssigt fokus. Som regel anbefaler vi dog vores kunder at holde sig til et MVP - Minimum Viable Product, - som de kan gå i luften med. Ændringer kan så laves efter at MVP’et er sat i værk.

Dette hjælper ikke kun med at afværge ovennævnte problemer, men giver dem også god tid til, at evaluere om de nu også gerne vil fortsætte med ønskerne om ændringer eller ej.

Når onboarding-forløbet er gennemført, er det tid til, at vi påbegynder projektet. Læs alt om vores udviklingsproces her.

Bliv ringet op af Peter inden for 24 timer og få en uforbeholden samtale om dine behov