Stipendium: Bekæmp mobning med teknologi

Det kræver mod at bekæmpe mobning, men med de rigtige værktøjer og strategier kan det godt lade sig gøre, og derfor yder vi økonomisk støtte til studerende med vores antimobningsstipendie.

"Bekæmpelse af mobning med teknologi" er et stipendieprogram, der yder økonomisk støtte til studerende, som:

  • har været udsat for mobning
  • har brugt teknologi aktivt i kampen mod mobning
  • ved hjælp af teknologi stræber efter at gøre deres skole og lokalsamfund mere trygt, mere tolerant og bedre til at acceptere mangfoldighed.
  1. Stipendieprogrammet er åbent for alle studerende på videregående uddannelser i Danmark og internationalt, og det uddeles to gange om året.
  2. Stipendiet uddeles efter fortjeneste og består af et stipendium på 1.000 $, der skal bruges til modtagerens uddannelsesomkostninger (1902 Software Development Corporation vurderer, om det skal være en tildeling direkte til den studerende, eller om stipendiet tildeles den uddannelsesinstitution, hvor den studerende er indskrevet).
  3. 1902 Software Development Corporation forbeholder sig retten til at afbryde dette program til enhver tid, forudsat at tidligere stipendiemodtagere har modtaget deres tilskud.
  1. Skriv et essay (minimum 1.500 og højst 3.000 ord), der beskriver din personlige oplevelse med mobning, og hvordan du har overvundet det, eller beskriv de initiativer, du har taget for at hjælpe med at bekæmpe mobning i din skole eller i dit lokalsamfund. Beskriv desuden, hvordan teknologi kan hjælpe med at forebygge eller stoppe mobning.
  2. Download og udfyld ansøgningsskemaet herunder. Denne formular skal indsendes sammen med dit essay til [email protected].
  3. Vi vælger et vindende bidrag to gange om året efter denne tidsplan:
Frist for indsendelse Valg Tildeling
15. november 2022 30. november 2022 15. december 2022
15. juli 2023 31. juli 2023 15. august 2023

1902 Software vil gennemgå ansøgningerne, og stipendiet vil blive tildelt den studerende, der viser stor viden og forståelse for emnet mobning, og som har en god idé og en praktisk tilgang til, hvordan man bekæmper det. Modtageren af stipendiet vil blive kontaktet direkte på de datoer, der er angivet ovenfor, og den endelige beslutning kan ikke anfægtes.