Mobilapps-Udviklingsterminologi

Udgivet: December 02, 2017

Det kan være meget forvirrende at forstå den terminologi programmører bruger når de taler om mobilapp-udvikling. Denne artikel gennemgår de mere gængse termer og forklarer hvad de betyder.

Når man udvikler en app, har man flere komponenter:

 1. Selve appen (iOS, Android eller Windows Mobile)
 2. Databank/administrationssystem hvor dataene gemmes, og hvor man kan lave administrative opgaver som f.eks. sletning af brugere, ændringer af e-mailadresser osv.
 3. Nogle apps har et website hvor man kan spejle appens funktionaliteter - Facebook er et godt eksempel.

Terminologi

Listen er ikke komplet - langt fra - men den giver en indsigt i hvad det der bliver talt om, betyder.

Programmeringssprog

Programmeringssproget er navnet på det værktøj programmøren bruger til at udvikle appen og administrationssystemet.

Mobilapp-udvikling

Til udvikling af appen kan man enten bruge "native" eller "crossplatform" programmeringsværktøj.

Native-udvikling

Native betyder at programmøren bruger det programmeringssprog som Apple, Google og Microsoft har frigivet til udviklingen af apps til deres respektive operativsystemer.

 • Apples hedder XCode
 • Googles hedder Eclipce
 • Microsofts hedder Microsoft .NET

Crossplatform

Crossplatform betyder at programmørerne skriver kode én gang og så ved at "klikke" på en knap kan lave installationsfilerne til alle tre platforme (iOS, Android og Windows Mobile). Virkeligheden er dog lidt anderledes idet man ofte er nødt til at udvikle en del af appen 'native', typisk 10-20 %, afhængigt af funktionalitet og kompleksitet.

Der findes mange forskellige crossplatform udviklingsværktøjer; nogle af de mere gængse er:

 • Xamarin (ejet af Microsoft)
 • Appcelerator
 • PhoneGap
 • Kony

Hvilket værktøjer er så bedst? Det afhænger af mange faktorer, herunder:

 • Hvad skal man have udviklet?
 • Hvilke udviklere har man adgang til?
 • Hvor omfangsrigt er projektet?
 • Hvor mange platforme skal man udvikle til - 1, 2 eller 3?

Der er ikke en fast regel for hvordan man vælger værktøjet. Typisk bruges det værktøj som de programmører man har til rådighed, kender.

Hos 1902 udvikler vi enten native eller med Xamarin crossplatform.

Databank og administrationssystem

Som overskriften antyder, består denne del af to komponenter: Databanken hvor dataene gemmes, og administrationssystemet som bruges til administrationen af systemet (se ovenfor).

Ligesom med app-udviklingen findes der et hav af forskellige programmeringssprog og databanksystemer. I den perfekte verden burde man lave en analyse af projektet for at finde ud af hvilke værktøjer der er bedst. Men i den virkelige verden bruges ofte det værktøj som de programmører man benytter sig af, kender.

Hos 1902 bruger vi følgende værktøjer:

Databank: Microsoft SQL server eller MySQL.
Programmeringssprog: ASP.NET eller PHP

Når vi udvikler med Xamarin, bruger vi næsten altid Microsoft SQL server som databank og ASP.NET til udvikling af administrationssystemet. Det gør vi fordi det er nemmere for andre at overtage udviklingen på et senere tidspunkt hvis alt er udviklet med Microsoft-værktøjer.

Hosting

Man hoster sin "databank", der hvor dataene gemmes, i skyen. Man hoster typisk sit website og "administrations"system samme sted.

Hvis man gemmer personfølsomme data, skal man være opmærksom på hvor serverne står fysisk - inden for eller uden for EU.

Mange bruger Amazon (Amazon Web Services) eller Microsoft (Microsoft Azur) til hosting af apps i skyen. Ved begge disse leverandører kan man vælge hvor dataene skal gemmes - inden for eller uden for EU.

App store

Når appen, databanken, websitet og administrationssystemet er færdigt, så skal appen uploades til appstoren så den kan blive downloadet.

Det kræver at man opretter en udviklerkonto hos Google, Apple og Microsoft (hvis man laver en app til alle 3 platforme) og betaler et mindre beløb, omkring USD 99 per platform.

Selve klargøringen og upload af appen laves typisk af dem som har forestået udviklingen.

Husk altid

 1. Opret altid - uden undtagelse - udviklerkontoen i din virksomheds navn. Lader du din leverandør gøre det, opretter de ofte kontiene i deres eget navn, og det kan være både tidskrævende og kompliceret at flytte ejerskabet til din virksomhed.
 2. Det skal stå i kontrakten at du har ejerskab eller uindskrænket brugsret af koden. Hvis ikke du kan få en kopi af koden, så er du låst fast til den leverandør du bruger, og det gælder det om at undgå.

Kontakt os hvis du går med tanker om at lave en app eller har behov for support til en eksisterende app. Vi overtager gerne eksisterende projekter.

Vi har siden 1998 lavet it-projekter af alle størrelser og har meget stor erfaring med ikke kun programmering, men også hvordan man laver noget som konverterer.

Hos os arbejder man altid sammen med det samme hold. Det vil sige når projektet er færdigt, er det de samme personer som står for den efterfølgende support.